Grenzen

Grenzeloos

Grenzen
gemaakt door mensen,
verdeelden de aarde
in dag en in nacht.
Een meeuw
vrij als een leeuw,
vliegt grenzeloos ver,
heeft plek om te leven.

Weerloze mensen
gebonden aan grenzen,
verduren het duister,
want rijken met macht,
ontnemen hen kracht
menswaardig te leven.
Hoe grenzeloos
is toch de macht?

Hellen Becker