In het kort

De begeleiding is in handen van Gerry Briët. Zij is in 2011 bij Windesheim te Zwolle afgestudeerd als Maatschappelijk Werker en is naast begeleider van schrijfgroepen, werkzaam als trajectbegeleider. Gerry was in 2002 een van de oprichters van Stichting Pseudoniem in Zwolle. De Stichting is jarenlang financieel ondersteund door diverse organisaties en instellingen zoals de Dr. Wittenberg Stichting, de RIBWgroep Overijssel en Dimence. Daarnaast heeft de Stichting enkele keren een gift ontvangen. De afgelopen jaren is op basis van vrijwilligerswerk gewerkt. De positieve ervaringen van eerdere schrijvers  hebben er mede voor gezorgd, dat Pseudoniem op professionele wijze als zelfstandige organisatie wordt voortgezet. 

De schrijfgroep is geen therapiegroep en biedt geen behandeling. Wel blijkt elk seizoen dat schrijvers persoonlijke groei ervaren. Dit vertaalt zich o.a. in meer zelfkennis, meer zelfvertrouwen, inzicht in eigen problematiek, acceptatie en verwerking. Zichtbare resultaten zijn het verlaten van het sociale isolement, ontstaan van nieuwe vriendschappen en relaties, het starten met vrijwilligerswerk of  het starten van een opleiding.

Pseudoniem is onder nummer 54598664 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.