Werkwijze

Per schrijfseizoen worden 14 schrijfbijeenkomsten georganiseerd, waarin de eerste een kennismaking is en de laatste een presentatie van het schrijfwerk aan familie, vrienden en genodigden. Al het schrijfwerk wordt in samenwerking met de deelnemers gebundeld tot een bagageboekje. Dit vormt het sluitstuk van de presentatie.

De eerste bijeenkomst bestaat vooral uit het met elkaar kennismaken. Aan het einde van elke bijeenkomst krijgen de deelnemers een ‘huiswerkopdracht’ mee, waar ze de komende twee weken over kunnen schrijven.

Elke bijeenkomst duurt tweeënhalf uur. Vooraf is er gelegenheid om gezamenlijk koffie of thee drinken. Het eerste deel van de bijeenkomst wordt besteed aan het voorlezen en inzoomen op enkele verhalen. Na de pauze is een wisselend aanbod, dat aansluit bij het thema voor de volgende bijeenkomst. Schrijvers worden gestimuleerd om te experimenteren met nieuwe schrijfvormen.

De ene keer wordt er geoefend  met schrijfvormen als dichten, brieven schrijven, stripverhalen. Een andere keer worden oefeningen van Julia Cameron uit ‘Je leven schrijven’ geschreven. Er worden oefeningen gedaan tegen schrijfblokkades en oefeningen die associaties oproepen bij muziek.

In de opbouw van de onderwerpen is er vooral in het begin voldoende ruimte om een veilige band met elkaar op te bouwen. Na de derde schrijfavond is een groepsproces op gang gekomen, waarin mensen meer over zichzelf kunnen schrijven en delen met de groep. De laatste thema’s hebben vooral betrekking over hoe mensen nu in het leven staan.

Thema’s waar over geschreven wordt:
• Een bijzonder dier of boek
• Jaargetijde
• Loslaten/vasthouden
• Vrije tijd en dagbesteding
• Hulp vragen
• Veilig – Onveilig
• Dromen en verwachtingen
• Woede
• Grenzen
• (Zelf)vertrouwen
• Acceptatie en vrede
• Relaties