Woede

Woede

Wilde woede
Kracht zonder rede
Agressie
Kracht zonder vrede
Uitzinnige gevoelens
Bedreigend voor jezelf
Blinde haat
Bedreigend voor anderen
Solitair
Één voor één
Solidair
Velen voor velen

Mediamiek